201709141125415479

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή μεταλλικών αγωγών τόσο με συγκολλητές φλάντζες όσο και με τη χρήση lock forming.

Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής ευθύγραμμων αγωγών, καμπύλων, συστολών, ταφ, καρφωμάτων, παντελονιών, στρογγυλοτετράγωνων, κλαπέτων τύπου butterfly κα.

Στους αγωγούς υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής θυρίδων επιθεώρησης όσο και αναμονών δειγματοληψίας.