Τα modular φίλτρα απαρτίζονται από τρία βασικά μέρη την κεφαλή, το σώμα και τον κώνο. Η κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος μέσω ικριωμάτων, ενώ φέρει προστατευτικά κιγκλιδώματα καθώς και ναυτική κλίμακα για την πρόσβαση στο άνω μέρος του φίλτρου.

moduleΓια τη διαδικασία αποκονίωσης, στο φίλτρο είναι υπάρχουν φιλτρόσακοι, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι μέσα στους αντίστοιχους μεταλλικούς κλωβούς. Το σύστημα καθαρισμού είναι online, τύπου pulse jet, διαμέσου αεροφυλακίων, ηλεκτροβαλβίδων και αυλών καθαρισμού με ενσωματωμένα ακροφύσια.

Ανάλογα με την απαιτούμενη παροχή η κεφαλή του φίλτρου, μεταβάλλεται σε μέγεθος από 1 έως 6 Module. Κάθε Module είναι ακριβώς ίδιο με το διαδοχικό του και λειτουργεί αυτόνομα γιατί διαθέτει δικό του αεροφυλάκιο, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους αν θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερα από ένα κατά μήκος.

Το σώμα του φίλτρου αποτελείται από παραλληλόγραμμα μεταλλικά πάνελ που προστίθενται ή αφαιρούνται καθ’ ύψος για να διαμορφώσουν το σώμα του φίλτρου για το αντίστοιχο μήκος φιλτροσάκκου.

Ισχύει η παρακάτω αντιστοιχία:

Για την διαδικασία απόρριψης της σκόνης από το φίλτρο στο περιβάλλον, χρησιμοποιείται ο περιστροφικός αεροφράκτης. Αυτό διασφαλίζει την έξοδο της σκόνης χωρίς να εισέρχεται αέρας στο φίλτρο. Ο αεροφράκτης φέρει ηλεκτρομειωτήρα.

Κάθε Module διαθέτει δύο πόρτες οι οποίες ανοίγουν με χρήση μεντεσέ και παραμένουν ανοιχτές σε περίπτωση επισκευής με μηχανική άστα.