Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συγκόλλησης

Dimitrios Bekas' Certificate

WPQR

  • WPQR_EN_15614 – 1_110043_LASERTECH, δείτε εδώ
  • WPQR_EN_15614 – 1_110044_LASERTECH, δείτε εδώ
  • WPQR_EN_15614 – 1_120047_LASERTECH, δείτε εδώ
  • WPQR_EN_15614 – 1_120048_LASERTECH, δείτε εδώ
  • WPQR_EN_15614 – 1_120050_LASERTECH, δείτε εδώ