201709150958104602

Η Lasertech ΑΕΒΕ αναλαμβάνει των σχεδιασμό βιομηχανικών φίλτρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή φίλτρων αποκονίωσης, σε διάφορα πεδίαεφαρμογών, όπως τσιμεντοβιομηχανίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων, μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες αδρανών υλικών κα.

Δύο βασικοί τύποι φίλτρων αποκονίωσης τα οποία κατασκευάζονται από την Lasertech AEBE είναι τα φίλτρα τύπου Modular και τα φίλτρα τύπου Compact. Παράλληλα η εταιρεία έχει την δυνατότητα κατασκευής αγωγών, τόσο με συγκολλητές φλάντζες όσο και με τη χρήση “lock forming”.